Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.16/2006

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 31.10.2006

Rozkaz L.16/2006

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że 11 GZ "Laskowe Orzeszki" z Jedlicza zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Moje wspaniałe zuchowe Lato", natomiast miejsce III zajęła 10 GZ "Słoneczna Gromada" z Długiego. Wyróżnione zostały: 9 GZ "Smerfy" z Potoka i 13 GZ "Jaśliskie Skrzaty" z Jaślisk.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję Drużynę Starszoharcerską działającą przy Zespole Szkół w Korczynie w poczet drużyn Hufca w Krośnie oraz nadaję jej numer 20.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam Marię Maślankę z pełnienia funkcji drużynowej 2 DH działającej w Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich.
3.3.2. Zwalniam sam. Agnieszkę Łuszczyńską z pełnienia funkcji drużynowej 10 DH działającej przy Zespole Szkół w Korczynie.
3.3.3. Mianuję pion. Katarzynę Prokop drużynową 20 DSH działającej w Zespole Szkół w Korczynie.
3.3.4. Mianuję pion. Katarzynę Czapor drużynową 10 DH działającej w Zespole Szkół w Korczynie.
3.3.5. Mianuję Małgorzatę Gołąbek drużynową 2 DH działającej w Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję phm. Jolancie Muzyce i phm. Krystynie Grzegorskiej oraz pwd. Teresie Koronie-Garbacik, Agnieszce Grodzińskiej za wyróżniające zrealizowanie zadań Ogólnopolskego Konkursu "Moje wspaniałe zuchowe lato".
12.2. Dziękuję Szczepowi GB z Krosna i Szczepowi "Polanie" z Jedlicza oraz 4 DSH za kwestowanie w Dniu Papieskim 15.10.2006 r.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP