Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.13/2006

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 08.09.2006

Rozkaz L.13/2006

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Agnieszkę Półchłopek z pełnienia funkcji drużynowej 3 DSH działającej przy Klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie.
3.3.2. Zwalniam pwd. Konrada Barana z pełnienia funkcji drużynowego 13 DH działającej przy Klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie.
3.3.3. Mianuję dh. odkrywcę Krzysztofa Mięsowicza drużynowym 13 DH działającej przy Klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie.
3.3.4. Upoważniam dh. tropicielkę Bognę Mańkowską do pełnienia obowiązków drużynowej 3 DSH.
3.3.5. Mianuję dh. Urszulę Karpińską opiekunką 3 DSH działającej przy Klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie.

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn.
5.3.1. Z dniem 10.09.2006r. zwialniam pwd. Konrada Barana z pełnienia funkcji komendanta Szczepu "Górskie Bractwo". Dziękuję druhowi za kierowanie szczepem w roku 2006. Życzę pomyślności w dalszej nauce i radosnychdni w życiu osobistym.
5.3.2. Mianuję pwd. Łukasza Kafla komendantem Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo" działającego przy klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie z dniem 10.09.2006r. Życzę druhowi wytrwałości w kierowaniu szczepem.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP