Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.12/2006

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 20.08.2006

Rozkaz L.12/2006

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zalniam hm. Annę Gajewską z pełnienia obowiązków członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 19.08.2006r.
2.1.2 Zwalniam phm. Radosława Kasprzyka z członka namiestnictwa harcerskiego.
2.2 Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Ewę Gromek członkiem namiestnictwa harcerskiego.

6. Harcerska Akcja Letnia
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam pwd. Mirosławę Głowacką z pełnienia funkcji komendantki obozu Związku Drużyn Ziemi Jedlickiej w Myczkowcach.
6.1.2.Zwalniam hm. Wiesława Sucha z pełnienia funkcji kwatermistrza na obozie w Woli Michowej.

12. Pochwały, wyróżnienia, narody.
12.1 Serdecznie dziękuję pwd. Mirosławie Głowackiej za przygotowanie organizacyjne i programowe obozu ZD w Myczkowcach i bezpieczne nim kierowanie.
12.2 Bardzo dziękuję sam. Iwonie Oparowskiej za wszechstronną pomoc przy przenoszeniu hufca do lokalu przy ul. Prochownia 4.
12.3. Dziękuję komendantowi Szczepu GB pwd. Konradowi za wystawienie pocztu sztandarowego w dniu 15 sierpnia 2006 r.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP