Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.14/2006

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 09.09.2006

Rozkaz L.14/2006

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że przy Hufcu ZHP w Krośnie został powołany Harcerski Klub Ratownictwa.
1.2.2. Podaję do wiadomości, że przy Hufcu ZHP w Krosno został zarejestrowany Zespół do Spraw Promocji i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:
1. phm. Radosław Kasprzyk
2. pion. Gabriela Jabłońska
3. pwd. Piotr Lidwin HO
4. Jakub Rajchel

2. Hufiec
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1. Mianuję phm. Radosława Kasprzyka szefem Harcerskiego Klubu Ratownictwa.
2.3. Powołanie i rozwiązanie, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie: hm. Elżbieta Wawrzkiewicz, hm. Piotr Lubaś, hm. Wiesław Such.
2.3.2. Powołuję hm. Jana Borka do nadzoru nad Komisją Inwentaryzacyjną.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 3.3.1. Mianuję phm. Radosława Kasprzyka opiekunem 5 Drużyny Starszoharcerskiej i 9 Drużyny Harcerskiej
3.3.2. Mianuję pwd. Łukasza Kafla opiekunem 13 Drużyny Harcerskiej.

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2005/2006 następującym druhnom i druhom:
1. hm. Aftanas Marek - komendant Szczepu
2. pwd. Baran Konrad - drużynowy
3. hm. Bechta Grzegorz - kapelan Hufca
4. hm. Bok Danuta - z-ca Komendanta Hufca
5. hm. Borek Jan - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
6. hm. Bury Janusz - drużynowy
7. pwd. Barczentewicz Anna - opiekunka gromady zuchowej
8. phm. Boczar Daniel - członek Namiestnictwa Harcerskiego
9. hm. Cichoń Halina - członek HKSI
10. pwd. Ciupa Alicja - drużynowa
11. phm. Drzymała Matylda - członek HKSI
12. hm. Farska Irena - członek KRH
13. phm. Folta Teresa - drużynowa
14. phm. Frydrych Ewa - drużynowa
15. hm. Frydrych Kamila - namiestniczka zuchowa
16. phm. Gromek Ewa - drużynowa
17. phm. Grzegorska Krystyna - drużynowa
18. pwd. Głowacka Mirosława - komendantka Sczepu
19. phm. Iwanow Monika - drużynowa
20. phm. Iwanow Liliana - członek Namiestnictwa
21. phm. Jurczak Dorota - drużynowa
22. pwd. Jamrozy-Motyka Izabela - drużynowa
23. phm. Kasprzyk Radosław - członek Komendy Hufca
24. pwd. Korona-Garbacik Teresa - drużynowa
25. pwd. Kwiatkowska Jolanta - drużynowa
26. hm. Krawczyk Anna - członek Kręgu Instruktorskiego
27. phm. Muzyka Jolanta - Konendantka Związku Drużyn
28. hm. Lubaś Piotr - drużynowy
29. hm. Omachel Jan - z-ca Komendanta Hufca
30. pwd. Pachana Agnieszka - drużynowa
31. pwd. Podkul Agata - drużynowa
32. pwd. Półchłopek Agnieszka - drużynowa
33. phm. Rajchel Jadwiga - drużynowa
34. pwd. Stolarczyk Grażyna - drużynowa
35. hm. Such Wiesław - skarbnik Hufca
36. pwd. Świdrak Marek - przewodniczący Kręgu Instruktorskiego
37. pwd. Twaróg Mariola - skarbniczka ZD
38. pwd. Wach Mariola - drużynowa
39. hm. Wawrzkiewicz Elżbieta - namiestniczka harcerska
40. pwd. Wojtoń Maria - członek Namiestnictwa Zuchowego
41. pwd. Wojewódka Bartłomiej - szef Harcerskiej Grupy Ratowniczej
42. hm. Warchoł Jerzy - przewodniczący Kręgu Seniora
43. hm. Wójcik Marek - członek HKSI
44. hm. Zborowska Stefania - członek Rady Przyjaciół Harcerstwa

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP