Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz Specjalny L.2/2006

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 30.09.2006

Rozkaz Specjalny L.2/2006

Druhny i Druhowie!

Rozpoczynając nowy rok harcerski chciałem Wam serdecznie podziękować za realizację programu Związku Harcerstwa Polskiego w roku minionym.
Szczególne podziękowania składam jednostkom organizacyjnym, które realizowały zadania w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej Florek oraz 9 GZ Smerfy za zajęcie na szczeblu krajowym I miejsca w konkursie "Moje wspaniałe zuchowe lato". Dziękuję komendantom obozów oraz kadrze organizującej Harcerską Akcję Letnią w naszym Hufcu. Wasze zaangażowanie umożliwiło aktywny wypoczynek letni harcerzom i młodzieży niezrzeszonej. Szczepowi "Górskie Bractwo" dziękuję za wzorowe pełnienie służby w trakcie uroczystości państwowych. Indywidualnie wyróżniam dh. Paulinę Głowacką za zajęcie I miejsca w Konkursie Poetyckim "O kwiat goryczki z Berda".

Druhny i Druhowie!

Przed nami kolejny rok harcerskiej służby. Będzie to rok szczególny dla naszego Związku i Hufca, ważny dla każdego zucha, harcerza, instruktora i seniora. Obchody 100-lecia skautingu i realizacja programu "Jeden świat - jedno przyrzeczenie" muszą umocnić harcerskie poczucie odpowiedzialności za wspólny świat oraz stymulować działania, które pozwolą zostawić go lepszym od tego jaki zastaliśmy. Podsumowanie tych działań na terenie kraju nastąpi na Zlocie ZHP w Kielcach w sierpniu 2007 roku. Nasz Hufiec będzie na nim reprezentowała liczna delegacja.
Również w tym roku harcerskim obchodzimy 30-lecie stanicy w Woli Michowej. Doceniając rolę tego miejsca w procesie kształtowania postaw harcerskich postanowiliśmy, że to właśnie tam 1 sierpnia 2007 roku o wschodzie słońca zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca Krosno odnowią Obietnicę i Przyrzeczenie. Przypomni nam to o aktualności i niezmienności skautowych ideałów służby i braterstwa, a także wzmocni braterską przyjaźń naszej harcerskiej rodziny. Aby uczestnictwo zuchów i harcerzy w tym akcie było w pełni świadome niezbędna jest natężona całoroczna praca drużynowych. Szczegółową uwagę musicie zwrócić na rozumienie pełnej treści Obietnicy, Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego oraz wzmacnianie działań ideowo-wychowawczych.

Druhny i Druhowie!

Rozpoczęliśmy śródroczną pracę drużyn i szczepów. Dzisiejszym rozkazem polecam, by Wasza aktywność programowa i wychowawcza skupiła się wokół idei służby Polsce i służby drugiemu człowiekowi. Apeluję by Wasze działania skupiały się wokół metodyki harcerskiej - zdobywania stopni, sprawności, znaków służb, realizowania zadań i projektów.
Przed wami wiele odpowiedzialnych zadań. Życzę Wam satysfakcji z podjętych propozycji programowych, spełnienia harcerskich planów, wytrwałości i efektywności w działaniu oraz braterstwa w służbie.


CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP