Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.15/2006

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 12.10.2006

Rozkaz L.15/2006

3. Drużyny
3.1. Nadania imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję 17 Drużynie Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Łączkach Jagielońskich imię Karola Wojtyły.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam Agatę Misygar - Grzesik z pełnienia obowiązków 12 DH działającej przy Zespole Szkół w Potoku.
3.3.2. Zwalniam Beatę Guzik z pełnienia funkcji Drużynowej 2 GZ "Leśne Ludki" działającej w SP w Zręcinie.
3.3.3. Mianuję Małgorzatę - Koszelę Frydrych drużynową 2 GZ "Leśne Ludki" działającej w Szkole Podstawowej w Zręcinie.
3.3.4. Mianuję pwd. Witolda Lidwina drużynowym 12 DH działającej przy Zespole Szkół w Potoku.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP