Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.1/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 02.01.2007

Rozkaz L.1/2007

2. Hufiec
2.1 Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam hm. Jana Omachla z funkcji zastępcy komendanta ds. organizacyjnych.
2.1.2. Zwalniam hm. Wiesława Sucha z funkcji skarbnika hufca z dniem 15 stycznia 2007r.
2.1.3. Zwalniam phm. Radosława Kasprzyka z funkcji przewodniczącego zespołu ds. promocji i informacji.
2.1.4. Zwalniam pwd. Marka Świdraka z funkcji przewodniczącego zespołu ds. subwencji i projektów.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję hm. Jana Omachla przewodniczącym zespołu ds. subwencji i projektów.
2.2.2. Mianuję phm. Radosława Kasprzyka z-cą komendanta Hufca ds. organizacyjnych.
2.2.3. Z dniem 15 stycznia 2007r. mianuję phm. Daniela Boczara skarbnikiem Hufca.
2.2.4. Mianuję pwd. Piotra Lidwina przewodniczącym zespołu ds. promocji i informacji.
2.2.5. Mianuję o. Józefa Mońko opiekunem i kapelanem Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo".

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję Szczepowi "Górskie Bractwo" za przygotowanie organizacyjne i programowe uroczystego przekazania Betlejemskiego Światła władzom i społeczeństwu Krosna.

13. Inne
13.1. Nadaję hm. Piotrowi Lubasiowi naramiennik wędrowniczy.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP