Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.2/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 26.02.2007

Rozkaz L.2/2007

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1 Podaję do wiadomości wykaz gromad zuchowych i drużyn harcerskich Hufca ZHP Krosno po spisie w 2007r.

Gromady zuchowe

 1. 2 GZ - Leśne Ludki - SP Zręcin
 2. 3 GZ - Wesołe Skrzaty - SP Nr 14 - Krosno
 3. 4 GZ - Pracowite Pszczółki - ZS - Odrzykoń
 4. 5 GZ - Wesoła Gromada - ZS - Iskrzynia
 5. 6 GZ - Krasnoludki - SP - Głowienka
 6. 7 GZ - Baśniowa Rodzina - ZSP - Jedlicze
 7. 8 GZ - Odważne Gumisie - SP - Głębokie
 8. 9 GZ - Smerfy - ZS - Potok
 9. 10 GZ - Słoneczna Gromada - SP - Długie
 10. 11 GZ - Laskowe Orzeszki - ZSP - Jedlicze
 11. 12 GZ - Szczęśliwe Smerfy - SP - Piotrówka
 12. 13 GZ - Jaśliskie Skrzaty - ZS - Jaśliska
 13. 14 GZ - Bractwo Leśnej Przyrody - SP - Łęki Strzyżowskie
 14. 16 GZ - Górscy Przyjaciele - środowiskowa - Krosno
 15. 17 GZ - Przyjaciele ze Stumilowego Lasu - ZSP - Jedlicze
 16. 18 GZ - Smerfowa Gromada ze Smerfowego Lasu-Prz. - Jaszczew
 17. 19 GZ - Rozśpiewane Smerfiki - SP - Moderówka
 18. Próbna - Bajkowe Skrzaty - Przedszkole Nr 2 - Krosno
 19. Próbna - Paziowie Królowej Wiosny - ZS - Korczyna
 20. Próbna GZ - Leśna Gromada - Przedszkole - Iwonicz Zdrój


Drużyny harcerskie

 1. 1 DH - "Feniks" - SP - Iwonicz Zdrój
 2. 2 DH - SP - Łęki Strzyżowskie
 3. 3 DSH - im. Józefa Hallera - Krosno
 4. 4 DW - im. Szarych Szeregów - Krosno
 5. 5 DH - im. J. Falkowskiej - Krosno
 6. 6 DSH - im. St. Filara - G - Krościenko Wyżne
 7. 7 DH - im. J. Korczaka - SP - Krościenko Wyżne
 8. 8 DSH - im. Sz. Szeregów - G - Krościenko Wyżne
 9. 9 DSH - "Gryf" - Krosno
 10. 10 DH - "Watra" - SP - Korczyna
 11. 11 DH - im. M. Konopnickiej - SP - Zręcin
 12. 12 DH - im. I. Łukasiewicza - ZS - Potok
 13. 13 DSH - im. J. Grzesiaka - GB - Krosno
 14. 14 DSH - im. J. Piłsudskiego - ZS - Jedlicze
 15. 15 DH - im. A. Kamińskiego - ZS - Iskrzynia
 16. 16 DH - im. J. Pawła II - Krosno
 17. 17 DH - im. K. Wojtyły - Łączki Jagiellońskie
 18. 18 DH - im. St. Czarnieckiego - SP - Łężany
 19. 19 DH - im. J. Piłsudskiego - ZS - Jaszczew
 20. 20 DSH - "Pagoda" - ZS - Korczyna
 21. 21 DH - "Bieszczadzka Brać" - ZS - Jaśliska
 22. DH - Próbna - SP - Moderówka
 23. DH - Próbna - ZSP - Jedlicze

3.2.2. Rozwiązuję 1 GZ "Wesołe Smerfy" działającą przy Zespole Szkół w Jaszczwi
3.2.3. Zawieszam działalność 15 GZ "Jagodowe Bractwo" z SP w Iwoniczu Zdroju na rok 2006/07
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam Zofię Kusiak z pełnienia funkcji drużynowej 1 GZ "Wesołe Smerfy" z Zespołu Szkół w Jaszczwi
3.3.2. Udzielam phm. Jadwidze Rajchel urlopu instruktorskiego od września 2006r. do sierpnia 2007r.
3.3.3. Zwalniam pwd. Annę Barczentewicz z pełnienia funkcji opiekunki 16 GZ "Górscy Przyjaciele"
3.3.4. Zwalniam hm. ks. Grzegorza Bechtę z pełnienia funkcji drużynowego 16 DH i Kapelana Hufca ZHP Krosno
3.3.5. Mianuję wędrownika Wojciecha Kuźmińskiego drużynowym 16 DH im. Jana Pawła II działającej przy kościele Św. Piotra i Jana z Dukli

11. Kary organizacyjne
11.1. Udzielam upomnienia następującym drużynowym:
Małgorzacie Koszeli-Frydrych, Alicji Gonet, Grażynie Skolarczyk, Grażynie Rec, Agnieszce Grodzińskiej, Ewie Frydrych, Jolancie Kwiatkowskiej - za nieopłacanie składek członkowskich gromad zuchowych za 2006r.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję phm. Radosławowi Kasprzykowi za organizacyjne i programowe przygotowanie hufcowej półkolonii.
12.2. Dziękuję hm. Janowi Omachlowi za organizację zimowiska oraz komendantom biwaków: Agnieszce Łuszczyńskiej i o. Patrykowi Jankiewiczowi za wzorowe pełnienie funkcji w czasie HAZ.
12.3. Udzielam pochwały za ciekawe prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą na półkolonii hufcowej następującym Druhnom i Druhom:
Beacie Wosiewicz, Magdalenie Burger, Ninie Gorzynik, Agnieszce Nagnajewicz, Krzysztofowi i Grzegorzowi Mięsowiczom, Mikołajowi Kostce, Piotrowi Krupie, Maciejowi Nagnajewiczowi, Rafałowi Jakubowiczowi, Tomaszowi Bełchowi, Jakubowi Boguskiemu

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP