Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.3/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 16.03.2007

Rozkaz L.3/2007

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zwołuję na dzień 27 marca 2007r. konferencję programową drużynowych i instruktorów.
1.1.2. Zatwierdzam regulamin odznaki "Za zasługi dla Hufca ZHP Krosno".
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że na Chorągwianym Konkursie Recytatorskim "Strofy o Ojczyźnie"
I miejsce w pionie zuchowym zajęła Magdalena Pelczar z 5 GZ z Iskrzyni, natomiast II w kategorii harcerzy zajęła Elwira Marszałek z 15 DH z Iskrzyni, a w pionie starszoharcerskim Anna Pojnar z 5 DSH z Krosna.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w Komendzie Hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Radosława Kasprzyka w członka namiestnictwa harcerskiego.
2.1.2. Zwalniam hm. Adama Krzanowskiego z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Przyjaciół Harcerstwa.
Dziękuję druhowi Adamowi za wspieranie Hufca.
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1. Mianuję hm. Jana Omachla pełnomocnikiem Harcerskiej Akcji Letniej.
2.2.2. Mianuję Pana Stanisława Piotrowicza przewodniczącym Rady Przyjaciół Harcerstwa.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny Drużynie Harcerskiej działającej przy SP Nr 8 w Krośnie.
3.2.2. Zatwierdzam nazwę Gromadzie Zuchowej "Muminki" i nadaję jej numer 1, która działa przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu.
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad Hufca Gromadę Zuchową działającą w Przedszkolu Nr 2 w Krośnie. Zatwierdzam nazwę "Bajkowe Skrzaty" i nadaję jej numer 20.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję dh. Jadwigę Karamus drużynową 1 Gromady Zuchowej "Muminki" działającą przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu.
3.3.2. Mianuję odkrywcę Piotra Wierdaka drużynowym drużyny harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Krośnie.
2.3. Powołanie i rozwiązywanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Na wniosek komendy hufca powołuję kapitułę odznaki za zasługi dla Hufca ZHP Krosno i zatwierdzam jego skład:
hm. Marek Aftanas - przewodniczący
hm. Stefania Zborowska - członek
hm. Henryk Bogacz - członek

12. Pochwały, wyróżnienia
12.1. Serdecznie dziękuję Druhnom:
phm. Teresie Folcie
pwd. Agacie Podkul
sam. Aleksandrze Wojewódce
za przygotowanie recytatorów na hufcowy i chorągwiany konkurs recytatorski.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP