Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.4/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 19.04.2007

Rozkaz L.4/2007

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam Aleksandrę Twaróg z pełnienia obowiązków przewodniczącej zespołu ds. współpracy zagranicznej.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej w Przedszkolu Samorządowym w Korczynie.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję pwd. Sabinę Nycz drużynową Próbnej Gromady Zuchowej działającej w Przedszkolu w Korczynie.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki / przewodnika
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 marca 2007r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki sam. Aleksandrze Wojewódce.
7.1.2. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 marca 2007r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika ćw. Krzysztofowi Mięsowiczowi.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni
7.4.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 marca 2007r. otwieram pwd. Marioli Twaróg próbę na stopień podharcmistrzyni.

13. Inne
13.1. Na wniosek szefa warsztatów wędrowniczych przyznaję Naramiennik Wędrowniczy dh. Aleksandrze Wojewódce.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP