Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.5/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 22.05.2007

Rozkaz L.5/2007

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki / przewodnika
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 kwietnia 2007r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki Gabrieli Jabłońskiej.
7.1.2. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 marca 2007r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki Mai Oziomek.
7.1.3. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 marca 2007r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki Izabeli Pająk.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały pwd. Łukaszowi Kaflowi za przygotowanie organizacyjne spotkania referatu wędrowniczego w Krośnie.

13. Inne
13.1. Na wniosek Komendy Kursu przyznaję Bognie Mańkowskiej patent ukończenia kursu drużynowych harcerskich.
13.2. Na wniosek Komendy Kursu przyznaję Tomaszowi Gajdzie patent ukończenia kursu drużynowych harcerskich.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP