Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.6/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 20.06.2007

Rozkaz L.6/2007

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Z dniem 25 maja 2007r. zwalniam pwd. Piotra Lidwina z funkcji szefa Zespołu ds. Promocji i Informacji Hufca

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję Gromadzie Zuchowej działającej w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu numer 1 i zatwierdzam nazwę "Muminki".
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję dh. Jadwigę Karamus drużynową 1 GZ działającej przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu.

6. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1. Mianowania
6.1.1. Mianuję phm. Matyldę Drzymałę komendantką obozu harcerskiego w Woli Michowej organizowanego w dniach 23.06 do 6.07.2007r.
6.1.2. Mianuję hm. Wiesława Sucha kwatermistrzem obozu harcerskiego w Woli Michowej organizowanego w dniach 23.06 do 6.07.2007r.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP