Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.7/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 05.07.2007

Rozkaz L.7/2007

4. Kręgi
4.2. Zwolnienia i mianowania
4.2.1. Zwalniam hm. Jerzego Warchoła z pełnienia funkcji przewodniczącego Harcerskiego Kręgu Seniorów.
4.2.2. Zatwierdzam wybór hm. Jana Omachla na przewodniczącego Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Stanisława Nowakowskiego.

6. Harcerska Akcja Letnia
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów obozów
6.1.1. Mianuję hm. Jana Borka komendantem obozu Harcerskiego Szczepu "Górskie Bractwo" w Solince organizowanego w terminie od 09 - 25.07.2007r.

7. Mianowania instruktów
7.1. Dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny: przewodniczki Gabrieli Jabłońskiej, Izabeli Pająk, Aleksandry Wojewódki i przewodnika Krzysztofa Mięsowicza.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów.
7.5.1 Z dniem 11 lipca 2007r. przyjmuję przewodniczki Gabrielę Jabłońską, Izabelę Pająk, Aleksandrę Wojewódkę i przewodnika Krzysztofa Mięsowicza w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Pochwały
12.1.1. Przyznaję odznakę "Zasłużony dla Hufca Krosno" w stopniu złotym: hm. Stanisławie Urbanek.
12.1.2. Przyznaję odznakę "Zasłużony dla Hufca Krosno" w stopniu srebrnym: hm. Stefanii Zborowskiej i hm. Jerzemu Warchołowi.
12.1.3. Przyznaję odznakę "Zasłużony dla Hufca Krosno" w stopniu brązowym: hm. Irenie Farskiej, phm. Jadwidze Węgrzyn i Panu Janowi Trzemżalskiemu.
12.1.4. Udzielam pochwały Mai Oziomek za przygotowanie programu słowno - muzycznego na Złazie Seniorów w dniu 15.06.2007r.
12.1.5. Dziękuję 1 DH "Feniks" za aktywne uczestnictwo w organizacji Złazu Harcerskich Kręgów Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

13. Inne
13.1. W imieniu Komendy Hufca ZHP w Krośnie upoważniam hm. Jana Borka do odebrania Zobowiązania Instruktorskiego w dniu 11 lipca 2007r. od druhen przewodniczek: Gabrieli Jabłońskiej, Izabeli Pająk i przewodnika Krzysztofa Mięsowicza.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP