Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.8/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 06.07.2007

Rozkaz L.8/2007

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1.Zwołuję Zlot drużyn harcerskich, seniorów i instruktorów z okazji 30 - lecia stanicy harcerskiej w Woli Michowej od 30.07. do 31.07. oraz 01.08.2007r. 100 - lecia skautingu.

6. Harcerska Akcja Letnia
6.1. Zwolnienia i mianowania
6.1.1. Zwalniam z dniem 6 lipca 2007r. phm. Matyldę Drzymałę z pełnienia funkcji komendantki obozu w Woli Michowej.
6.1.2. Z dniem 11 lipca 2007r. zwalniam hm. Wiesława Sucha z pełnienia obowiązków kwatermistrza na obozie w Woli Michowej.
6.1.3. Mianuję pwd. Piotra Wajsa kwatermistrzem obozu w Woli Michowej organizowanego w dniach od 7.07 do 21.07.2007r.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5.07.2007r. otwieram próbę na stopień przewodniczki pion. Bognie Mańkowskiej.
7.2.2. Mianuję phm. Daniela Boczara opiekunem próby dh. Borny Mańkowskiej.
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni
7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 lipca 2007r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Mirosławie Głowackiej drużynowej i komendantce Szczepu w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP