Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L. 1/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Wola Michowa, 31.07.2007

Rozkaz specjalny L. 1/2007

Druhny i Druhowie!

Jubileuszowy Zlot harcerek i harcerzy Hufca Krosno sprzyja podsumowaniu minionego okresu.

Nasza 30-letnia obecność w Bieszczadach i w Woli Michowej okazała się wielkim sukcesem. Niesie ona za sobą nie tylko efekty wychowawcze ale przyczynia się również do integracji harcerzy ze środowiskiem lokalnym.

Pragnę gorąco podziękować samorządom gminnym, które wspierały i stymulowały naszą obecność na tym terenie. Dziękuję kolejnym komendantom Chorągwi Krośnieńskiej i Komendantom Hufca Krosno, komendantom obozów oraz wszystkim instruktorkom, instruktorom, harcerkom i harcerzom, którzy poprzez swoją służbę przyczynili się do rozwoju stanicy. Każdy z nas odcisnął swój ślad na tym skrawku bieszczadzkiej ziemi.

Druhny i Druhowie!

1 sierpnia dla nas – Polaków jest datą szczególną. W tym dniu o godz. 17 w 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie, w którym walczyły cztery bataliony harcerskie: „Zośka”. „Parasol”, „Wigry” i „Gustaw”. Harcerze wchodzili również w skład innych oddziałów powstańczych. Wojna dla naszego kraju była wydarzeniem tragicznym w skutkach, a dla ówczesnego pokolenia harcerek i harcerzy okresem trudnej harcerskiej służby, wymagającej odwagi, poświęcenia, dzielności i wewnętrznego zdyscyplinowania. Był to okres, kiedy służba Polsce, pomoc bliźnim i braterstwo wymagały często najwyższej ofiary. Ofiarę taką złożyli bohaterowie hufca – Jan i Stanisław Magura. Dzięki nim, dziś my – harcerki i harcerze XXI wieku żyjemy w wolnej Ojczyźnie.

Druhny i Druhowie!

W dniu jutrzejszym wspólnie odnowimy przyrzeczenie harcerskie. Skautowy wschód słońca będzie nie tylko podsumowaniem obchodów 100-lecia skautingu. Śródroczna praca w tym zakresie umożliwiła nam spojrzenie z innej perspektywy na swoją harcerską jednostkę organizacyjną i na nas samych. Realizując program „Jeden świat – jedno przyrzeczenie” nabyliśmy nowe doświadczenia i już te działania odnowiły w nas ideały i postawy harcerskie. Budując przyszłość własną i naszego kraju, jednocześnie realizujemy marzenia, dążenia i ideały harcerskich pokoleń. Ich postawy są walorami ponadczasowymi. Powinny zawsze być wzorem i wyznacznikiem naszego postępowania.


CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP