Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.10/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 30.08.2007

Rozkaz L.10/2007

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Z dniem 20 sierpnia 2007r. zwalniam z funkcji komendanta reprezentacji Zlotu w Kielcach Hufca Krosno dh. hm. Piotra Lubasia.

12. Pochwały, wyróżnienia,nagrody.
12.1. Udzielam pochwały za aktywny udział w obchodach rocznicy z okazji Dnia Wojska Polskiego następującym druhnom z 3 Drużyny Harcerskiej:
  1. Katażynie Żółkiewicz
  2. Katarzynie Rec
  3. Annie Socha
  4. Beacie Jastrzębskiej
  5. Zuzannie Gorzynik
  6. Karolinie Zimie
oraz dh. Wojciechowi Kuźmińskiemu z 16 Drużyny Harcerskiej.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP