Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.11/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 27.09.2007

Rozkaz L.11/2007

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w Komendzie Hufca
2.1.1. Zwalniam hm. Elżbietę Wawrzkiewicz z funkcji namiestniczki harcerskiej z dniem 18 września 2007r.
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1. Mianuję phm. Ewę Gromek namiestniczką harcerską z dniem 18.09.2007r.
2.2.2. Z dniem 27 września 2007r mianuję pwd. Piotra Wajsa komendantem Stanicy w Woli Michowej.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.2. Otwieram okres próbny drużynie wędrowniczej działającej przy Związku Drużyn Ziemi Jedlickiej.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Gabrielę Jabłońską z pełnienia funkcji drużynowej 16 Gromady Zuchowej.
Dziękuję Druhnie za duży wkład pracy w prowadzeniu gromady. Życzę pomyślności w nauce na studiach.
3.3.2. Zwalniam phm. Monikę Iwanow z pełnienia funkcji drużynowej 4 Drużyny Wędrowniczej Z Nienacka w Krośnie.
Serdecznie dziękuję za systematyczną działalność instruktorską i życzę sukcesów w pracy zawodowej.
3.3.3. Mianuję pwd. Piotra Lidwina drużynowym drużyny wędrowniczej działającej przy Związku Drużyn w Jedliczu.
3.3.4. Upoważniam dh. Agnieszkę Piotrowicz do pełnienia obowiązków drużynowej 16 GZ działającej przy Kościele oo. Kapucynów w Krośnie.
3.3.5. Mianuję pwd. Gabrielę Jabłońską opiekunką 16 GZ.
3.3.6. Mianuję pion. Magdalenę Pawul do pełnienia obowiązków drużynowej 4 DW "Z Nienacka".

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP