Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L. 2/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 29.09.2007

Rozkaz specjalny L. 2/2007

Druhny i Druhowie !

Rozpoczynając nowy rok harcerski chciałem Wam serdecznie podziękować za realizację programu Związku Harcerstwa Polskiego w roku minionym.

Szczególne podziękowania składam uczestnikom Zlotu Hufca w Woli Michowej i Zlotu ZHP w Kielcach. Dziękuję komendantom obozów oraz kadrze organizującej Harcerską Akcję Letnią. Wasze zaangażowanie umożliwiło aktywny wypoczynek letni harcerzom i młodzieży niezrzeszonej. Harcerskiej Grupie Ratowniczej gratuluję zajęcia II miejsca w IX Ogólnopolskich Zawodach w Ratownictwie.

Druhny i Druhowie !

Przed nami kolejny rok harcerskiej służby i wiele odpowiedzialnych zadań. Będzie to rok szczególny, ważny ze względu na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w naszym Związku. Listopadowy Zjazd Hufca określi kierunki działania na najbliższą kadencję oraz wybierze nowe władze.

Również w tym roku harcerskim obchodzimy 25-lecie nadania imienia Hufcowi Krosno. Zalecam abyście w procesie kształtowania postaw harcerskich wykorzystywali biogramy i dokonania bohaterów Hufca i Chorągwii. Niech ich postawa będzie przykładem dla nowych pokoleń zuchów i harcerzy. Przywołajcie również pamięć wszystkich harcerek i harcerzy, którzy w okresie II wojny światowej zdali egzamin przed historią. 2 dni temu obchodziliśmy rocznicę zejścia ZHP do konspiracji. Wspomnijmy uroczystymi zbiórkami bohaterów września i harcerzy Szarych Szeregów. Przypomni nam to o aktualności i niezmienności skautowych ideałów służby i braterstwa, a także wzmocni braterską przyjaźń naszej harcerskiej rodziny.

Druhny i Druhowie !

Rozpoczęliśmy śródroczną pracę drużyn i szczepów. Dzisiejszym rozkazem polecam, by Wasza aktywność programowa i wychowawcza skupiła się wokół idei służby Polsce i służby drugiemu człowiekowi. Apeluję by Wasze działania skupiały się wokół metodyki harcerskiej – zdobywania stopni, sprawności, znaków służb, realizowania zadań i projektów. Jak zawsze, niezbędna jest wytężona całoroczna praca drużynowych. Szczególną uwagę musicie zwrócić na rozumienie pełnej treści Obietnicy, Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego oraz wzmacnianie działań ideowo-wychowawczych.

Przed nami wiele odpowiedzialnych zadań. Życzę Wam satysfakcji z podjętych propozycji programowych, spełnienia harcerskich planów, wytrwałości i efektywności w działaniu oraz braterstwa w służbie.


CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP