Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.12/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 16.10.2007

Rozkaz L.12/2007

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Z dniem 3 października 2007r. zwalniam pwd. Krzysztofa Mięsowicza z pełnienia funkcji drużynowego 13 Drużyny Harcerzy "Delta".
3.3.2. Zwalniam pwd. Witolda Lidwina z pełnienia funkcji drużynowego 12 DH im. I. Łukasiewicza w Potoku.
3.3.3. Mianuję HO Kingę Salamon drużynową 12 DH działajej przy Zespole Szkół Publicznych w Potoku.
3.3.4. Mianuję Dominika Jagiełę drużynowym 13 DH "Delta" działającej przy Kościele oo. Kapucynów w Krośnie z dniem 3 października 2007r.

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam pwd. Łukasza Kafla z pełnienia funkcji komendanta Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo"
5.3.2. Z dniem 3 października 2007r. mianuję pwd. Krzysztofa Mięsowicza komendantem Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo" działającego przy Kościele oo. Kapucynów w Krośnie.
5.3.3. Z dniem 3 października 2007r. mianuję phm. Daniela Boczara opiekunem Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo"

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1. Po spełnieniu wymagań zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2006/2007 następującym Druhnom i Druhom:
1. hm. Aftanas Marek komendant szczepu
2. hm. Bok Danuta przew. HKSI i Zespołu Kształcenia
3. hm. Borek Jan przew. KHR
4. phm. Boczar Daniel skarbnik hufca
5. phm. Bogacz Henryk sekretarz Kapituły
6. phm. Drzymała Matylda członek HKSI
7. hm. Farska Irena z-ca Kręgu Seniorów
8. hm. Folta Teresa drużynowa
9. phm. Frydrych Ewa drużynowa
10. hm. Frydrych Kamila namiestniczka zuchowa
11. phm. Gromek Ewa drużynowa
12. phm. Grzegorska Krystyna drużynowa
13. phm. Głowacka Mirosława drużynowa i komendantka szczepu
14. phm. Iwanow Monika drużynowa
15. o. pwd. Jankiewicz Patryk kapelan Szczepu GB
16. hm. Jurczak Dorota drużynowa
17. phm. Kasprzyk Radosław z-ca Komendanta, Szef HKR
18. pwd. Korona-Garbacik Teresa drużynowa
19. pwd. Krygowska Jolanta drużynowa
20. pwd. Kafel Łukasz komendant szczepu
21. pwd. Kwiatkowska Jolanta drużynowa
22. phm. Muzyka Jolanta kdt. związku drużyn
23. hm. Omachel Jan członek Komendy
24. pwd. Pachana Agnieszka drużynowa
25. pwd. Podkul Agata drużynowa
26. hm. Parzych Kazimiera członek KRH
27. hm. Lubaś Piotr drużynowy
28. pwd. Skolarczyk Grażyna drużynowa
29. pwd. Świdrak Marek instr. d/s subwencji i projektów
30. pwd. Twaróg Mariola skarbnik związku drużyn
31. pwd. Wach Małgorzata drużynowa
32. hm. Wawrzkiewicz Elżbieta namiestniczka harc.
33. pwd. Wojtoń Maria członek namiest. zuch.
34. hm. Warchoł Jerzy przew. kręgu seniorów
35. hm. Wójcik Marek członek HKSI
36. hm. Zborowska Stefania członek kapituły

CZUWAJ!
phm. Wardemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP