Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.13/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 22.10.2007

Rozkaz L.13/2007

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zadziędzienie z par. 37 Statutu ZHP zwołuję na dzień 24 listopada 2007r. godz. 10.00 VIII Zjazd Hufca ZHP Krosno.
1.1.2. Podaję listę uczestników Zjazdu z czynnym prawem wyborczym.

1. hm. Aftanas Marek komendant szczepu
2. phm. Basak Waldemar Komendant Hufca
3. hm. Bok Danuta przew. HKSI i Zespołu Kształcenia
4. hm. Borek Jan przew. KHR
5. phm. Boczar Daniel skarbnik hufca
6. phm. Bogacz Henryk sekretarz Kapituły
7. hm. Farska Irena z-ca Kręgu Seniorów
8. hm. Folta Teresa drużynowa
9. phm. Frydrych Ewa drużynowa
10. hm. Frydrych Kamila namiestniczka zuchowa
11. phm. Gromek Ewa drużynowa
12. phm. Głowacka Mirosława drużynowa i komendantka szczepu
13. hm. Jurczak Dorota drużynowa
14. phm. Kasprzyk Radosław z-ca Komendanta, Szef HKR
15. pwd. Korona-Garbacik Teresa drużynowa
16. pwd. Krygowska Jolanta drużynowa
17. pwd. Kwiatkowska Jolanta drużynowa
18. phm. Muzyka Jolanta kdt. związku drużyn
19. pwd. Mięsowicz Krzysztof komendant Szczepu GB
20. hm. Omachel Jan członek Komendy
21. pwd. Pachana Agnieszka drużynowa
22. pwd. Podkul Agata drużynowa
23. hm. Parzych Kazimiera członek KRH
24. hm. Lubaś Piotr drużynowy
25. pwd. Twaróg Mariola skarbnik związku drużyn
26. pwd. Wach Małgorzata drużynowa
27. pwd. Wojewódka Aleksandra drużynowa
28. hm. Wójcik Marek członek HKSI
29. pwd. Wais Piotr komendant stanicy
30. hm. Zborowska Stefania członek kapituły
31. phm. Grzegorska Krystyna drużynowa

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie Hufca
2.1.1. Zwalniam hm. Jerzego Warchoła z funkcji przewodniczącego Kręgu Seniorów z dniem 17 października 2007r.
2.2. Mianowania
2.2.1. Z dniem 17 października 2007r. mienuję hm. Jana Omachla komendantem Harcerskiego Kręgu Seniorów im. St. Nowakowskiego działającego przy Hufcu ZHP Krosno.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Przyznaję odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" w stopniu złotym dh. Marii Witkowskiej-Magura.
12.2. Przyznaję odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" w stopniu srebrnym Radzie Miasta Krosna.
12.3. Przyznaję odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" w stopniu brązowym Gminie Komańcza.
12.4. Przyznaję odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" w stopniu brązowym Szczepowi "Górskie Bractwo".
12.5. Przyznaję odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" w stopniu brązowym Spółce Raf-Ekologia z Jedlicza.

CZUWAJ!
phm. Wardemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP