Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.14/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 14.11.2007

Rozkaz L.14/2007

Wyjątek z rozkazu Komendantki Chorągwi L.9/2007 z dnia 10 października 2007r.
Podaję do wiadomości decyzję Komendy Chorągwi z dnia 27.09.2007r. o przyjęciu "Programu obchodów w 2008 roku, Roku Olgi i Andrzeja Małkowskich".

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pewłnomocnikiem VIII Zjazdu Hufca ZHP Krosno hm. Marka Wójcika.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 17 DH działającą w Łączkach Jagielońskich przy Kościele Św. Andrzeja.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam phm. ks. Janusza Burego z pełnienia funkcji drużynowego 17 DH w Łączkach Jagielońskich.
3.3.2. Zwalniam wyw. Wojciecha Kuźmińskiego z pełnienia funkcji drużynowego 16 DH im. Jana Pawła II.
3.3.3. Mianuję odkr. Dariusza Półchłopka dużynowym 16 DH działającej przy Kościele Św. Piotra i Jana z Dukli.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Przyznaję odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" w stopniu srebrnym hm. Markowi Aftanasowi.
12.2. Dziękuję hm. Piotrowi Lubasiowi za przygotowanie patriotycznej wieczornicy z okazji 11 listopada.
12.3. Udzielam pochwały komendantowi Szczepu "Górskie Bractwo" za wystawienie drużyny sztandarowej, uczestnictwo we Mszy Świętej i pełnienie warty przy pomniku Marszałka J. Piłsudskiego z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2007r.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP