Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.15/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 26.11.2007

Rozkaz L.15/2007

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości wyniki VIII Zjazdu Hufca ZHP w Krośnie
Na funkcję komendanta Hufca został wybrany:
- phm. Waldemar Basak
- hm. Danuta Bok - z-ca ds. programowych
- hm. Jan Borek - z-ca ds. organizacyjnych
- hm. Dorota Jurczak - protokolant i kronikarka Hufca
- pwd. Piotr Wajs - skarbnik
1.2.2. Skład Komisji Rewizyjnej Hufca
- hm. Marek Aftanas - przewodniczący
- hm. Kazimiera Parzych - z - ca
- hm. Irena Farska - członek

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam hm. Marka Wójcika z pełnienia funkcji pełnomocnika Zjazdu Hufca.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję zespół ds. nagród i odznaczeń w następującym składzie:
- hm. Marek Aftanas
- hm. Stefania Zgorowska
- hm. Henryk Bogacz
2.3.2. Rozwiązuję Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich w składzie:
- hm. Danuta Bok
- hm. Halina Cichoń
- phm. Matylda Drzymała
- hm. Marek Wójcik
2.3.3. Rozwiązuję Zespół Kształcenia w składzie:
- hm. Danuta Bok
- hm. Kamila Frydrych
- hm. Dorota Jurczak
- hm. Jan Omachel
- hm. Piotr Lubaś
2.3.4. Rozwiązuję namiestnictwo zuchowe w składzie:
- hm. Kamila Frydrych
- hm. Jadwiga Rajchel
- pwd. Maria Wojtoń
- phm. Teresa Folta
- pwd. Teresa Korona - Garbacik
2.3.5. Rozwiązuję namiestnictwo harcerskie w składzie:
- phm. Ewa Gromek
- hm. Dorota Jurczak
- phm. Daniel Boczar
- pwd. Agata Podkul
2.3.6. Powołuję namiestnictwo zuchowe w składzie:
- hm. Kamila Frydrych - namiestniczka
- phm. Ewa Frydrych - z - ca
- pwd. Małgorzata Wach - członek
- pwd. Maria Wojtoń - członek
- pwd. Teresa Korona - Garbacik - członek
2.3.7. Powołuję namiestnictwo harcerskie w składzie:
- phm. Ewa Gromek - namiestniczka
- hm. Elżbieta Wawrzkiewicz
- pwd. Agata Podkul
- pion. Bogna Mańkowska
2.3.8. Powołuję Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich w składzie:
- hm. Danuta Bok - przewodnicząca
- hm. Marek Wójcik - z - ca
- hm. Dorota Jurczak - członek
- hm. Matylda Drzymała - członek
2.3.9. Powołuję zespół ds. nagród i odznaczeń w składzie
- hm. Jan Omachel - przewodniczący
- hm. Stefania Zborowska - z - ca
- hm. Henryk Bogacz - członek
2.3.10. Powołuję zespół spisowy - GUS w następującym składzie:
- hm. Danuta Bok - przewodnicząca
- hm. Kamila Frydrych - z - ca
- phm. Radosław Kasprzyk - członek
2.3.11. Powołuję zespół inwentaryzacyjny w składzie:
- hm. Jan Borek - przewodniczący
- hm. Jan Omachel - członek
- phm. Daniel Boczar - członek

CZUWAJ!
phm. Wardemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP