Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.16/2007

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 18.12.2007

Rozkaz L.16/2007

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykanie okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn harcerskich hufca Drużynę Harcerską działającą przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu i nadaję jej numer 17.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję Druhnę Beatę Wosiewicz drużynową 17 Drużyny Harcerskiej działającej przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.12.2007r. zamykam próbę i przyznaję pwd. Markowi Świdrakowi stopień podharcmistrza.
7.2. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.12.2007r. otwieram próbę pwd. Jolancie Krygowskiej na stopień podharcmistrzyni.
7.3. Mianuję phm. Jolantę Muzykę opiekunką próby Jolanty Krygowskiej.

CZUWAJ!
phm. Wardemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP