Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.2/2008

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 25.01.2008

Rozkaz L.2/2008

2. Hufiec
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1. Mianuję hm. Piotra Lubasia komendantem warsztatów starszoharcerskich w terminie od 29.02 - 02.03.2008r. w Ośrodku Diecezji Rzeszowskiej w Kotani.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie starszoharcerskiej działającej przy Gimnazjum w Zręcinie.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję Katarzynę Rucyk drużynową próbnej drużyny starszoharcerskiej działającej przy Gimnazjum w Zręcinie.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 lutego 2008r. otwieram próbę na stopień przewodniczki HO Alinie Basak.
7.2.2. Otwieram próbę na stopień przewodniczki pion. Katarzynie Prokop.
7.2.3. Opiekunem dh. Katarzyny mianuję hm. Hentyka Bogacza.

CZUWAJ!
phm. Wardemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP