Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.3/2008

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 28.03.2008

Rozkaz L.3/2008

2. Hufiec
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1. Mianuję ks. Pawła Kaszubę kapelanem Hufca ZHP Krosno.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1 Rozwiązuję 16 DH im. Jana Pawła II działającą przy kościele Św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie.
3.2.2. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn Hufca drużynę wędrowniczą działającą przy Związku Drużyn w Jedliczu, nadaję jej numer 16 i zatwierdzam nazwę "Ignis".

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam hm. Piotra Lubasia z pełnienia funkcji komendanta szkolenia warsztatowego harcerzy starszych.
3.3.2. Zwalniam odkr. Dariusza Półchłopka z funkcji drużynowego 16 DH.
3.3.3. Zwalniam pwd. Aleksandrę Wojewódkę z pełnienia funkcji drużynowej 5 DSH im. J. Falkowskiej działającej przy Kościele oo. Kapucynów w Krośnie.
3.3.4. Zwalniam dh. Jakuba Boguskiego z pełnienia funkcji drużynowego 9 DSH w Krośnie.
3.3.5. Zwalniam dh. Urszulę Karpińską z pełnienia obowiązków opiekunki dh. Bogny Mańkowskiej.
3.3.6. Powołuję trop. Katarzynę Jastrzębską do pełnienia obowiązków drużynowej 5 DSH im. J. Falkowskiej pod warunkiem ukończenia kursu drużynowych do 30.08.2008r.
3.3.7. Powołuję wyw. Wojciecha Pawula do pełnienia obowiązków drużynowego 9 DSH "Gryf" pod warunkiem ukończenia kursu drużynowych do 30.08.2008r.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały hm. Piotrowi Lubasiowi za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia warsztatowego dla harcerzy starszych.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP