Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.4/2008

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 18.04.2008

Rozkaz L.4/2008

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję stan Hufca po spisie, który przedstawia się następująco:
- gromad zuchowych jest 16 - co stanowi - 200 os.
- drużyn harcerskich jest 21 - co daje stan - 373 os.
- instruktorów i seniorów jest - 78 os.
Łączna ilość wynosi - 651 członków.

1.2.2. Zawieszam jednostki organizacyjne Hufca z powodu zmniejszenia stanu osobowego poniżej minimum i zaległe płatności wobec Związku. Są to:
- 2 GZ "Leśne Ludki" ze Zręcina
- 12 GZ "Szczęśliwe Smerfy" z Piotrówki
- 14 GZ "Bractwo Leśnej Przygody" z Łęk Strzyżowskich
- 19 GZ " Rozśpiewane Smerfiki" z Moderówki
- Próbna GZ "Paziowie Królowej Wiosny" z Korczyny
- Próbna DH z Moderówki

1.2.3. Ustalam koszty pobytu na stanicy w Woli Michowej
11 zł osobodzień
Natomiast za 2 - tygodniowy obóz, koszt dla harcerzy wynosi 450 zł. Dla osób niezrzeszonych - 500 zł.

1.2.4. Podaję wykaz jednostek organizacyjnych dla, których ustalono bonifikaty za korzystanie ze stanicy w Woli Michowej w kwocie 7 zł. osobodzień.
Obóz 2 - tygodniowy - 400 zł: 4 DW, 14 DSH, 15 DH, 16 DW, 18 DH, Szczep Harcerski "Górskie Bractwo" i Szczep Krościenko Wyżne oraz instruktorzy z opłaconymi składkami za 2008r.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 8 GZ "Odważne Gumisie" działającą przy Szkole Podstawowej w Głębokiem.
3.2.2. Rozwiązuję 10 DH działającą w Zespole Szkół w Korczynie.
3.2.3. Rozwiązuję Próbną DH działającą przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Krośnie.
3.2.4. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej przy kościele w Miejscu Piastowym.

3.3. Zwolnienia i mianowania
3.3.1. Zwalniam dh. Piotra Wierdaka z pełnienia funkcji drużynowego Próbnej DH działającej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Krośnie.
3.3.2. Zwalniam dh. Katarzynę Czapor z pełnienia funkcji drużynowej 10 w Korczynie.
3.3.3. Powołuję dh. Mateusza Kośka do pełnienia funkcji drużynowego Próbnej DH pod warunkiem ukończenia kursu drużynowego do 30.08.2008r.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP