Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.5/2008

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 06.05.2008

Rozkaz L.5/2008

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości wykaz gromad zuchowych i drużyn harcerskich po spisie w 2008r.
1. 1 GZ "Muminki" phm. Jadwiga Karamus Jedlicze
2. 3 GZ "Wesołe Skrzaty" pwd. Małgorzata Wach SP Nr 14 Krosno
3. 4 GZ "Pracowite Pszczółki" pwd. Agnieszka Pachana Odrzykoń
4. 5 GZ "Wesoła Gromada" phm. Teresa Folta Iskrzynia
5. 6 GZ "Krasnoludki" bst. Alicja Gonet Głowienka
6. 7 GZ "Baśniowa Rodzina" pwd. Izabela Jamrozy-Motyka Jedlicze
7. 9 GZ "Smerfy" pwd. Teresa Korona-Garbacik Potok
8. 10 GZ "Słoneczna Gromada" phm. Krystyna Grzegorska Długie
9. 11 GZ "Laskowe Orzeszki" phm. Jolanta Muzyka Jedlicze
10. 13 GZ "Jaśliskie Skrzaty" bst. Agnieszka Grodzińska Jaśliska
11. 15 GZ "Jagodowe Bractwo" phm. Jadwiga Rajchel Iwonicz
12. 16 GZ "Górscy Przyjaciele" bst. Agnieszka Piotrowicz Krosno
13. 17 GZ "Przyjaciele ze Stumilowego Lasu" pwd. Jolanta Krygowska Jedlicze
14. 18 GZ "Smerfowa Gromada" pwd. Mariola Twaróg Jaszczew
15. 20 GZ "Bajkowe Skrzaty" phm. Ewa Frydrych Krosno
16. Próbna GZ "Leśna Gromada" bst. Urszula Kenar Iwonicz Zdrój

1.2.2.

1. 1 DH "Feniks" Aleksandra Boruta Iwonicz Zdrój
2. 2 DH bst. Małgorzata Gołąbek Łęki Strzyżowskie
3. 2 DH "Adventure" pion. Bogna Mańkowska Krosno
4. 4 DH "Z Nienacka" sam. Magdalena Pawul Krosno
5. 5 DSH "Shenandu" pion. Katarzyna Jastrzębska Krosno
6. 6 DSH im. St. Filara pwd. Katarzyna Marszałek Krościenko Wyżne
7. 7 DH im. J. Korczaka pwd. Małgorzata Pitera Krościenko Wyżne
8. 8 DSH im. Szarych Szeregów hm. Marek Aftanas Krościenko Wyżne
9. 9 DSH "Gryf" wyw. Wojciech Pawul Krosno
10. 11 DSH im. M. Konopnickiej phm. Ewa Gromek Zręcin
11. 12 DH im. I. Łukasiewicza HO. Kinga Salamon Potok
12. 13 DSH "Delta" wyw. Dominik Jagieło Krosno
13. 14 DSH im. J. Piłsudskiego phm. Mirosława Głowacka Jedlicze
14. 15 DH im. A. Kamińskiego pwd. Agata Podkul Iskrzynia
15. 16 DW "Ignis" pwd. Piotr Lidwin Jedlicze
16. 17 DH bst. Beata Wosiewicz Jedlicze
17. 18 DH im. S. Czarnieckiego hm. Dorota Jurczak Łężany
18. 19 DH im. J. Piłsudskiego hm. Piotr Lubaś Jaszczew
19. 20 DH "Pagoda" pion. Katarzyna Prokop Korczyna
20. 21 DH "Bieszczadzka Brać" bst. Agata Zajączkowska Jaśliska
21. Próbna DH wyw. Mateusz Kosiek Miejsce Piastowe


1.2.3. Podaję podstawy formalne do wnioskowania o nagrodę lub kolejny stopień dla instruktorów Hufca ZHP Krosno / pkt. 1 - 5 obowiązują bezwarunkowo/
  1. Opłacone składki instruktorskie.
  2. Opłacone składki podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP, którą kieruje dany instruktor.
  3. Pełny stan liczbowy statutowej podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP, którą kieruje dany instruktor.
  4. Niekaralność powszechna i organizacyjna w okresie 1 roku poprzedzającego nadanie nagrody lub stopnia.
  5. Zaliczona służba instruktorska, spełnienie wymagań.
  6. Uznanie przez Komendę Hufca zasługi dla środowiska, Hufca, Chorągwi, Związku, czyn bohaterski, szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Przyznaję Odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" hm. Janowi Omachlowi w stopniu - złotym.
12.2. Przyznaję Odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" Komendantce Chorągwi hm. Władysławie Domagale w stopniu - srebrnym.
12.3. Przyznaję Odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" hm. Dorocie Jurczak w stopniu - srebrnym.
12.4. Przyznaję Odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" hm. Markowi Wójcikowi w stopniu - brązowym.
12.5. Przyznaję Odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" hm. Antoniemu Zuzakowi w stopniu - brązowym.
12.6. Przyznaję Odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" wiceprezydentowi Miasta Krosna Panu Bronisławowi Baranowi w stopniu - brązowym.

CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP