Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L.1/2008

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 10.05.2008

Rozkaz specjalny L.1/2008

Druhny i Druhowie!


Jest wiele świąt i uroczystości ważnych dla zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca Krosno. Szczególnym świętem jest jednak nadanie imienia naszej jednostce organizacyjnej. 25 lat temu Hufiec Krosno otrzymał imię Jana i Stanisława Magurów, harcerzy i żołnierzy Armii Krajowej.
Wojna dla naszego kraju była wydarzeniem tragicznym w skutkach, a dla ówczesnego pokolenia harcerek i harcerzy okresem wymagającym wierności ideałom harcerskim, odwagi, poświęcenia, dzielności i wewnętrznego zdyscyplinowania. Był to okres, kiedy służba Polsce, pomoc bliźnim, lojalność i braterstwo wymagały często najwyższej ofiary. Ofiarę taką złożyli bohaterowie hufca – Jan i Stanisław Magura. Dzięki nim, dziś my – harcerskie pokolenie XXI wieku żyjemy w wolnej Ojczyźnie.
Nazwisko braci Magurów zostało wpisane w chlubną historię Związku Harcerstwa Polskiego. Już na zawsze pozostaną Oni w naszych sercach i w pamięci jako najpiękniejszy symbol i wzór harcerskich cnót.
Budując przyszłość własną i naszego kraju, jednocześnie realizujemy marzenia, dążenia i ideały harcerskich pokoleń. Ich postawy są wartościami ponadczasowymi. Powinny zawsze być wzorem i wyznacznikiem naszego postępowania.
Krośnieński Hufiec z honorem nosi imię Jana i Stanisława Magurów.


CZUWAJ!
phm. Waldemar Basak

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP