Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.8/2008

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 25.07.2008

Rozkaz L.8/2008

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
W związku ze śmiercią wybitnej instruktorki ZHP hm. Stanisławy Urbanek ogłaszam żałobę od 25.07 - 30.08.2008r. dla harcerek, harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Krosno.

CZUWAJ!
p.o. hm. Danuta Bok

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP