Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.9/2008

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 18.08.2008

Rozkaz L.9/2008

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam hm. Piotra Lubasia z pełnienia funkcji komendanta obozu w Woli Michowej.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały Druhowi Piotrowi za zapewnienie bezpiecznego wypoczynku młodzieży harcerskiej na obozie.
12.2. Dziękuję następującym Druhnom i Druhom ze Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo":
Agnieszce Machowskiej, Katarzynie Żółkiewicz, Grzegorzowi Mięsowiczowi, Łukaszowi Najdeckiemu, Jackowi Kostce, Wojciechowi Wilkowi, Krzysztofowi Kostce, Bartoszowi Mięsowiczowi, Wojciechowi Pawul za pełnienie warty, wystawienie pocztu sztandarowego i złożenie kwiatów pod pomnikiem marsz. J. Piłsudskiego z okazji Dnia Wojska Polskiego 15 sierpnia 2008r.

CZUWAJ!
p.o. hm. Danuta Bok

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP