Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.10/2008

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 12.09.2008

Rozkaz L.10/2008

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że Harcerski Start - 2008 w Hufcu Krosno odbędzie się 27 września 2008r. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą w Klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w Komendzie Hufca
2.1.1. Zwalniam ks. Pawła Kaszubę z funkcji kapelana Hufca.

3. Dużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania
3.3.1. Zwalniam dh. Beatę Wosiewicz z pełnienia funkcji drużynowej 17 DH w Jedliczu.
3.3.2. Mianuję dh. Halinę Kusz drużynową 17 DH działającą przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu.
3.3.3. W związku z ukończeniem kursu drużynowej mianuję sam. Magdę Pawul pełnoprawną drużynową 4 DH z Nienacka im. Szarych Szeregów działającej przy kościele Ducha Świętego w Krośnie.

13. Inne
13.1. Na wniosek Komendy Kursu przyznaję sam. Magdalenie Pawul dyplom ukończenia kursu drużynowych drużyn harcerskich.

CZUWAJ!
p.o. hm. Danuta Bok

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP