Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.12/2008

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 21.11.2008

Rozkaz L.12/2008

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję Próbną Gromadę Zuchową działającą w Przedszkolu w Korczynie.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Sabinę Nycz z pełnienia funkcji drużynowej Próbnej Gromady Zuchowej w Przedszkolu w Korczynie.

7. Mianowania instruktorów
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.11.2008r. otwieram pwd. O. Patrykowi Jankiewiczowi próbę na stopień podharcmistrza. Opiekunem mianuję hm. Jana Borka.
7.4.2. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.11.2008r. otwieram pwd. Piotrowi Wajsowi próbę na stopień podharcmistrza. Opiekunem mianuję phm. Waldemara Basaka.

13. Inne
13.1. Przyznaję Brązową Odznakę "Ratownika ZHP" druhnie Agnieszce Goleń.

CZUWAJ!
p.o. hm. Danuta Bok

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP