Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.1/2009

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 20.01.2009

Rozkaz L.1/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Indormacje
1.2.1. Podaję do wiadomości wyniki Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP w Krośnie:
Na funkcję komendanta Hufca został wybrany hm. Jan Borek. W skład komendy Hufca weszły następujące osoby:
- hm. Danuta Bok - z-ca komendanta Hufca
- hm. Elżbieta Wawrzkiewicz - członek
- hm. Dorota Jurczak - członek
- pwd. Piotr Wajs - skarbnik Hufca

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Bognę Mańkowską z pełnienia funkcji drużynowej 3 DH im. gen. J. Hallera.
3.3.2. W związku z ukończeniem kursu drużynowych przyznaję pion. Agnieszce Machowskiej patent drużynowej i mianuję drużynową 3 DH im. gen. J. Hallera działającej przy kościele oo. Kapucynów w Krośnie.
3.3.3. Po spełnieniu wymagań szkoleniowych przyznaję pion. Katarzynie Jastrzębskiej patent drużynowej oraz mianuję drużynową 5 DSH im. J. Falkowskiej działającej przy kościele oo. Kapucynów w Krośnie
3.3.4. W związku z ukończeniem kursu drużynowych przyznaję wyw. Wojciechowi Pawulowi patent drużynowego i mianuję drużynowym 9 DSH "GRYF" działającej przy kościele oo. Kapucynów w Krośnie.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP