Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.2/2009

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 25.02.2009

Rozkaz L.2/2009

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 2 GZ "Leśne Ludki" w Zręcinie.
3.2.2. Rozwiązuję 4 GZ "Pracowite Pszczółki" działającą w ZS Odrzykoniu.
3.2.3. Zawieszam działalność 6 GZ "Krasnale" działającą przy SP w Głowience.
3.2.4. Rozwiązuję 16 GZ "Górscy Przyjaciele" działającą przy Klasztorze OO. Kapucynów w Krośnie.
3.2.5. Rozwiązuję Próbną Drużynę Harcerską działającą w Miejscu Piastowym.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam dh. Zuzannę Dubiel z pełnienia funkcji drużynowej 2 GZ "Leśne Ludki" działającej przy SP w Zręcinie.
3.3.2. Zwalniam dh. Agnieszkę Pachanę z pełnienia funkcji drużynowej 4 GZ "Pracowite Pszczółki".
3.3.3. Zwalniam dh. Alicję Gonet z pełnienia funkcji drużynowej 6 GZ i udziałem urlopu instruktorskiego do września 2009r.
3.3.4. Zwalniam dh. Agnieszkę Piotrowicz z pełnienia funkcji drużynowej 16 GZ "Górscy Przyjaciele".
3.3.5. Zwalniam phm. Teresę Foltę z pełnienia funkcji drużynowej 5 GZ "Wesoła Gromada".
3.3.6. Zwalniam dh wyw. Mateusza Kośka z pełnienia funkcji drużynowego próbnej DH działającej w Miejscu Piastowym.
3.3.7. Mianuję dh. Zuzannę Józefczyk drużynową 5 GZ "Wesoła Gromada" działającej przy Zespole Szkół Iskrzyni.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25.02.2009r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki HO Alinie Basak.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25.02.2009r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. ćw. Łukaszowi Wójcikowi.
7.2.2. Mianuję hm. Piotra Lubasia opiekunem dh. Łukasza Wójcika.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały grupie instruktorów Związku Drużyn Ziemi Jedlickiej na czele z komendantką Związku phm. Jolantą Muzyką za zorganizowanie IV Turnieju Halowej Piłki Nożnej i stworzenie wspaniałej atmosfery święta sportowego, zabezpieczenie strony kulinarnej oraz nagród dla uczestników Turnieju.

13. Inne
13.1. Na wniosek Komendy Kursu przyznaję HO Alinie Basak dyplom ukończenia kursu drużynowych drużyn harcerskich.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP