Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.3/2009

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 26.03.2009

Rozkaz L.3/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Przypominam, że 20 marca 2009r. minął okres płatności składek członkowskich i instruktorskich za I kwartał 2009r.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Maję Oziomek z pełnienia funkcji drużynowej 1 DH "Feniks".
3.3.2. Mianuję pion. Aleksandrę Borutę drużynową 1 DH "Feniks" działającą w Iwoniczu Zdroju.
3.3.3. Mianuję opiekunką 1DH dh. phm. Jadwigę Rajchel.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 marca 2009r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. ćw. Wojciechowi Kuźmińskiemu.
7.2.2. Opiekunem mianuję phm. Daniela Boczara.
7.2.3. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 marca 2009r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. wyw. Wojciechowi Pawulowi.
7.2.4. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 marca 2009r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. wyw. Grzegorzowi Mięsowiczowi.
7.2.5. Opiekunem dh. Wojciecha i dh. Grzegorza mianuję phm. Radosława Kasprzyka.
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni
7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 marca 2009r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Jolancie Krygowskiej drużynowej 17 GZ w Jedliczu.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Serdecznie dziękuję hm. Piotrowi Lubasiowi - namiestnikowi starszoharcerskiemu za organizację i przeprowadzenie szkolenia przybocznych w Hufcu w dniach od 06 do 08 marca 2009r. Wyrażam również podziękowanie za prowadzenie zajęć na szkoleniu następującym instruktorom:
- dh. phm. Mirosławie Głowackiej
- dh. hm. Markowi Wójcikowi
- dh. phm. Radosławowi Kasprzykowi
- dh. pwd. Piotrowi Wajsowi
- dh. ćw. Łukaszowi Wójcikowi

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP