Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.4/2009

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 20.04.2009

Rozkaz L.4/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości wykaz gromad zuchowych i drużyn harcerskich po spisie w 2009 roku.

Gromady zuchowe

1 1 GZ "Muminki" Jedlicze phm. Jadwiga Karmus
2 3 GZ "Wesołe Skrzaty" SP nr 14 Krosno pwd. Małgorzata Wach
3 5 GZ "Wesoła Gromada" ZSP Iskrzynia Zuzanna Józefczyk
4 7 GZ "Baśniowa Rodzina" ZSP Jedlicze pwd. Izabela Jamrozy-Motyka
5 9 GZ "Smerfy" ZSP Potok pwd. Teresa Korona-Garbacik
6 10 GZ "Słoneczna Gromada" SP Długie phm. Krystyna Grzegorska
7 11 GZ "Laskowe Orzeszki" ZSP Jedlicze phm. Jolanta Muzyka
8 13 GZ "Jaśliskie Skrzaty" ZSP Jaśliska Agnieszka Grodzińska
9 15 GZ "Jagodowe Bractwo" ZSP Iwonicz Zdrój phm. Jadwiga Rajchel
10 17 GZ "Przyjaciele ze Stumilowego Lasu" ZSP Jedlicze phm. Jolanta Krygowska
11 18 GZ "Smerfowa Gromada ze Smerfowego Lasu" Przedszkole - Jaszczew phm. Mariola Twaróg
12 20 GZ "Bajkowe Skrzaty" Przedszkole nr 2 - Krosno phm. Janina Ewa Frydrych
13 Próbna GZ "Paziowie Królowej Wiosny" ZSP Korczyna pwd. Jolanta Kwiatkowska
14 Próbna GZ "Leśna Gromada" Przedszkole - Iwonicz Zdrój Urszula Kenar

Drużyny harcerskie

1 1 DH "Feniks" ZSP Iwonicz Zdrój pion. Aleksandra Boruta
2 2 DH Łęki Strzyżowskie Małgorzata Gołąbek
3 3 DH im. gen. J. Hallera Krosno pion. Agnieszka Machowska
4 4 DH im. Szarych Szeregów Krosno sam. Magdalena Pawul
5 5 DSH im. J. Falkowskiej Krosno pion. Katarzyna Jastrzębska
6 6 DSH im. Stanisława Filara Gimnazjum - Krościenko Wyżne pwd. Katarzyna Marszałek
7 7 DH im. J. Korczaka SP - Krościenko Wyżne pwd. Małgorzata Pitera
8 8 DSH im. Szarych Szeregów SP - Krościenko Wyżne pwd. Małgorzata Pitera
9 9 DSH "Gryf" Krosno wyw. Wojciech Pawul
10 11 DSH im. Marii Konopnickiej Gimnazjum - Zręcin Katarzyna Rucyk
11 12 DH im. Ignacego Łukasiewicza ZSP Potok HO Kinga Salamon
12 13 DH "Delta" im. J. Grzesiaka "Czarnego" Krosno wyw. Dominik Jagieła
13 14 DH im. J. Piłsudskiego Gimnazjum - Jedlicze phm. Mirosława Głowacka
14 15 DSH im. A. Kamińskiego ZSP Iskrzynia pwd. Agata Podkul
15 16 DW "Ignis" Jedlicze pwd. Piotr Lidwin
16 17 DH ZSP Jedlicze Halina Kusz
17 18 DH im. S. Czarnieckiego SP Łężany hm. Dorota Jurczak
18 19 DH im. J. Piłsudskiego ZSP Jaszczew hm. Piotr Lubaś
19 20 DH "Pagoda" ZSP Korczyna pion. Katarzyna Prokop
20 21 DH "Bieszczadzka Brać" ZSP Jaśliska Agata Zajączkowska

1.2.2. Informuję, że obóz harcerski Hufca ZHP Krosno odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2009r. Koszt za dwutygodniowy pobyt wynosi 420 zł dla harcerzy, a dla osób niezrzeszonych 500 zł.

2. Hufiec
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1. Mianuję phm. Piotra Lubasia komendantem Harcerskiej Gry Techniczno-Sprawnościowej w dniach od 24 - 26.04.2009 r. zorganizowanej w miejscowości Odrzykoń.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję hm. Dorocie Jurczak i harcerkom z 18 DH w Łężanach oraz drużynom ze Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo" z Krosna za kwestowanie w dniu 5 kwietnia 2009 r. na rzecz krośnieńskiego hospicjum.

13. Inne
13.1. Na wniosek Komendy Hufca następującym druhnom: sam. Kindze Salamon i Aleksandrze Borucie przyznaję dyplom ukończenia kursu drużynowych drużyn harcerskich.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP