Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.5/2009

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 07.05.2009

Rozkaz L.5/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z S 50 Statutu ZHP zwołuję na dzień 3 czerwca 2009 roku o godzinie 16.30 zbiórkę wyborczą, której celem jest wybór delegatów na XXXVI Zjazd ZHP.
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w dniu 30 maja 2009 roku o godzinie 9.30 na zamku "Kamieniec" w Odrzykoniu odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Olgi i Andrzeja Małkowskich połączone z 26 rocznicą nadania imienia Jana i Stanisława Magurów Hufcowi ZHP Krosno. Proszę instruktorów i harcerzy Hufca o włączenie się w organizację według przydzielonych zadań i pełne uczestnictwo w imprezie.
1.2.2. Zgodnie z punktem 18 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego podaję do wiadomości listę uczestników zbiórki Hufca ZHP Krosno, z czynnym prawem wyborczym:

1. hm. Aftanas Marek przew. KRH
2. phm. Basak Waldemar czł. Ch. Komisji Kształcenia
3. hm. Bok Danuta przew. HKSI
4. hm. Borek Jan Kdt. Hufca
5. phm. Boczar Daniel czł. zespołu ALiZ
6. phm. Bogacz Henryk sekretarz Kapituły
7. phm. Drzymała Matylda członek HKSI
8. hm. Farska Irena z-ca przew. Kom. Rew.
9. phm. Frydrych Ewa drużynowa
10. hm. Frydrych Kamila namiestniczka zuchowa
11. phm. Grzegorska Krystyna drużynowa
12. phm. Głowacka Mirosława drużynowa
13. hm. Jurczak Dorota drużynowa
14. phm. Kasprzyk Radosław informatyk Hufca
15. pwd. Korona-Garbacik Teresa drużynowa
16. pwd. Krygowska Jolanta drużynowa
17. phm. Muzyka Jolanta kdt. związku drużyn
18. pwd. Lidwin Piotr drużynowy
19. hm. Lubaś Piotr drużynowy
20. pwd. Krzysztof Mięsowicz Kdt. Szczepu
21. pwd. Izabela Motyka drużynowa
22. hm. Omachel Jan Kdt. Kręgu Seniorów
23. pwd. Podkul Agata drużynowa
24. hm. Parzych Kazimiera członek KRH
25. phm. Rajchel Jadwiga drużynowa
26. phm. Twaróg Mariola drużynowa
27. pwd. Wach Małgorzata drużynowa
28. pwd. Wajs Piotr skarbnik Hufca
29. pwd. Wojtoń Maria czł. Namiest. zuchowego
30. hm. Wawrzkiewicz Elżbieta czł. KRCh
31. hm. Wójcik Marek przew. ChKSI
32. hm. Zborowska Stefania członek kapituły

Wykaz instruktorów z biernym prawem wyborczym:
1. pwd. Basak Alina - komisarka zagraniczna

1.2.3. Informuję, że zbiórka wyborcza odbędzie się w lokalu Komendy Hufca ZHP Krosno przy ul. Prochownia 4.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia
2.1.1. Zwalniam hm. Piotra Lubasia z pełnienia funkcji komendanta Harcerskiej Gry Techniczno-Sprawnościowej.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały hm. Piotrowi Lubasiowi za wzorowe zorganizowanie X Harcerskiej Gry Techniczno-Sprawnościowej oraz sztabowi i wszystkim uczestnikom za aktywność w poszczególnych konkurencjach.
12.2. Wyróżnienia
12.2.1. Na wniosek Komisji Odznaczeń przyznaję pośmiertnie Odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" w stopniu złotym bohaterom Hufca Janowi i Stanisławowi Magurom.
12.2.2. Przyznaję Odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" w stopniu srebrnym następującym druhnom i druhom:
hm. Irenie Farskiej
hm. Markowi Wójcikowi
hm. Piotrowi Lubasiowi
pwd. Piotrowi Wajsowi
12.2.3. Przyznaję Odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" w stopniu brązowym następującym druhnom i druhowi:
hm. Zofii Wójtowicz
phm. Marioli Twaróg
phm. Jolancie Muzyce
pwd. Agacie Podkul
Czesławie Frank
phm. Marianowi Ciupce

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP