Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L.1/2009

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 06.06.2009

Rozkaz specjalny L.1/2009

W związku ze śmiercią wybitnej instruktorki ZHP hm. Ireny Farskiej ogłaszam żałobę od 6.06 - 30.06.2009r. dla harcerek, harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Krosno.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP