Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.6/2009

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 01.07.2009

Rozkaz L.6/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w szkoleniu drużynowych w Myczkowcach w terminie 16 - 23.08.2009 r. udział wezmą następujące druhny:
- pion. Joanna Brynecka
- pion. Justyna Jureczko
- pion. Elżbieta Kochanek
- pion. Paulina Wysocka

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30 czerwca 2009 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. pion. Agnieszce Machowskiej.
Opiekunem mianuję hm. Jana Borka.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni
7.4.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30 czerwca 2009 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Małgorzacie Wach.
Opiekunką mianuję hm. Kamilę Frydrych.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagany
12.1. Dziękuję harcerzom ze Szczepu "Górskie Bractwo" i 4DH "Z Nienacka" za pracę i uporządkowanie miejsca uroczystości na zamku w Odrzykoniu oraz aktywny udział podczas uroczystości w dniu 30 maja 2009r.
12.2. Udzielam pochwały hm. Markowi Wójcikowi za wzorowe przeprowadzenie apelu w dniu 30 maja 2009r.
12.3. Dziękuję drużynowym za realizację zadań programowych ZHP i gotowość służby harcerskiej w roku 2008/09.
Życzę wszystkim miłego wakacyjnego wypoczynku.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP