Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.7/2009

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 01.10.2009

Rozkaz L.7/2009

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w Komendzie Hufca
2.1.1. Zwalniam pwd. Krzysztofa Mięsowicza ze składu namiestnictwa harcerskiego oraz zespołu ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej z dniem 11 października 2009r.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 16 Drużynę Wędrowniczą "Ignis" w Jedliczu z powodu niskiego stanu liczbowego drużyny, co nie pozwala na jej dalsze funkcjonowanie.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Zwalniam pwd. Piotra Lidwina z pełnienia funkcji drużynowego 16 DW "Ignis".
3.3.2. Zwalniam sam. Katarzynę Prokop z pełnienia funkcji drużynowej 20 DH "Pagoda" działającej w Zespole Szkół w Korczynie z powodu wyjazdu za granicę.

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1. Po spełnieniu wymagań, które określa Statut ZHP zaliczam służbę instruktorską za 2008/09 następującym Druhnom i Druhom:

1. hm. Aftanas Marek przew. KRH
2. phm. Basak Waldemar czł. Ch. Komisji Kształcenia
3. hm. Bok Danuta przew. HKSI
4. pwd. Alina Basak komisarka zagraniczna
5. phm. Boczar Daniel czł. zespołu ALiZ
6. phm. Bogacz Henryk sekretarz Kapituły
7. phm. Drzymała Matylda członek HKSI
8. phm. Frydrych Ewa drużynowa
9. hm. Frydrych Kamila namiestniczka zuchowa
10. phm. Grzegorska Krystyna drużynowa
11. phm. Głowacka Mirosława drużynowa
12. hm. Jurczak Dorota drużynowa
13. pwd. O. Patryk Jankiewicz
14. phm. Kasprzyk Radosław informatyk Hufca
15. pwd. Korona-Garbacik Teresa drużynowa
16. pwd. Krygowska Jolanta drużynowa
17. phm. Muzyka Jolanta kdt. związku drużyn
18. pwd. Lidwin Piotr drużynowy
19. pwd. Lidwin Witold drużynowy
20. hm. Lubaś Piotr drużynowy
21. pwd. Izabela Motyka drużynowa
22. hm. Omachel Jan Kdt. Kręgu Seniorów
23. pwd. Podkul Agata drużynowa
24. hm. Parzych Kazimiera członek KRH
25. phm. Rajchel Jadwiga drużynowa
26. phm. Twaróg Mariola drużynowa
27. pwd. Wach Małgorzata drużynowa
28. pwd. Wajs Piotr skarbnik Hufca
29. pwd. Wojtoń Maria czł. Namiest. zuchowego
30. hm. Wawrzkiewicz Elżbieta czł. KRCh
32. hm. Jerzy Warchoł członek Komisji Hist.
31. hm. Wójcik Marek przew. ChKSI
32. hm. Zborowska Stefania członek kapituły


12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały druhnom: hm. Danucie Bok i hm. Kamili Frydrych za przygotowanie montażu słowno - muzycznego poświęconego 70 rocznicy utworzenia Szarych Szeregów.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP