Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.8/2009

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 12.10.2009

Rozkaz L.8/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z § 49 Statutu ZHP zwołuję na dzień 25 listopada Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Krosno, który odbędzie się w siedzibie Komendy Hufca przy ul. Prochownia o godz. 16.00.
1.1.2. Podaję listę uczestników Zjazdu z czynnym prawem wyborczym.

1. hm. Aftanas Marek przew. KRH
2. hm. Bok Danuta przew. HKSI
3. pwd. Alina Basak komisarka zagraniczna
4. phm. Boczar Daniel czł. zespołu ALiZ
5. phm. Bogacz Henryk sekretarz Kapituły
6. phm. Drzymała Matylda członek HKSI
7 phm. Frydrych Ewa drużynowa
8. hm. Frydrych Kamila namiestniczka zuchowa
9. phm. Grzegorska Krystyna drużynowa
10. phm. Głowacka Mirosława drużynowa
11. hm. Jurczak Dorota drużynowa
12. phm. Kasprzyk Radosław informatyk Hufca
13. pwd. Korona-Garbacik Teresa drużynowa
14. pwd. Krygowska Jolanta drużynowa
15. phm. Muzyka Jolanta kdt. związku drużyn
16. pwd. Lidwin Piotr drużynowy
17. pwd. Lidwin Witold drużynowy
18. hm. Lubaś Piotr drużynowy
19. pwd. Izabela Motyka drużynowa
20. hm. Omachel Jan Kdt. Kręgu Seniorów
21. pwd. Podkul Agata drużynowa
22. hm. Parzych Kazimiera członek KRH
23. phm. Rajchel Jadwiga drużynowa
24. phm. Twaróg Mariola drużynowa
25. pwd. Wach Małgorzata drużynowa
26. pwd. Wajs Piotr skarbnik Hufca
27. pwd. Wojtoń Maria czł. Namiest. zuchowego
28. hm. Wawrzkiewicz Elżbieta czł. KRCh
29. hm. Jerzy Warchoł członek Komisji Hist.
30. hm. Wójcik Marek przew. ChKSI
31. hm. Zborowska Stefania członek kapituły


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP