Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.9/2009

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 20.10.2009

Rozkaz L.9/2009

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 1 DH "Feniks" działającą w Iwoniczu Zdroju z powodu małej ilości członków.
3.2.2. Zawieszam działalność 20 Gromady Zuchowej z powodu zmiany reorganizacji Przedszkola Nr 2 w Krośnie.
3.3. Zwolnienia i mianowania
3.3.1. Zwalniam dh. Aleksandrę Borutę z pełnienia funkcji drużynowej 1 DH "Feniks".
3.3.2. Zwalniam phm. Ewę Frydrych z pełnienia funkcji drużynowej 20 GZ "Bajkowe Skrzaty".
3.3.3. Zwalniam sam. Kingę Salamon z pełnienia funkcji drużynowej 12 DH działającej w Zespole Szkół w Potoku.
3.3.4. Mianuję pwd. Witolda Lidwina drużynowym 12 DH im. Ignacego Łukasiewicza działającej w Potoku.

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam pion. Katarzynę Jastrzębską w pełnienia funkcji drużynowej 5 DSH im. J. Falkowskiej.
5.3.2. Zwalniam wyw. Dominika Jagiełę z pełnienia funkcji drużynowego 13 DH "Delta".
5.3.3. Zwalniam pwd. Krzysztofa Mięsowicza z pełnienia funkcji komendanta Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo".
5.3.4. Upoważniam pion. Joannę Brynecką do pełnienia obowiązków drużynowej 5 DSH im. Jadwigi Falkowskiej.
5.3.5. Mianuję opiekunką 5 DSH pwd. Agnieszkę Łuszczyńską.
5.3.6. Upoważniam dh. wyw. Bartosza Mięsowicza do pełnienia obowiązków drużynowego 13 Drużyny Harcerzy "Delta".
5.3.7. Opiekunem 13 DH mianuję dh. ćw. Sebastiana Sołtysa.
5.3.8. Mianuję phm. Daniela Boczara komendantem Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo" działającego przy Klasztorze OO. Kapucynów w Krośnie.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP