Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.11/2009

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 02.12.2009

Rozkaz L.11/2009

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 14DH działającą przy Zespole Szkół w Jedliczu z powodu niskiego stanu liczbowego drużyny, co nie pozwala na jej funkcjonowanie.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam phm. Mirosławę Głowacką z pełnienia funkcji drużynowej 14 DH.
3.3.2. Zwalniam Halinę Kusz z pełnienia funkcji drużynowej 17 DH.
3.3.3. Zwalniam Weronikę Podgórską z pełnienia funkcji drużynowej 8DH w Krościenku Wyżnym.
3.3.4. Mianuję hm. Jana Omachla drużynowym 8DH działającej w Gimnazjum w Krościenku Wyżnym.
3.3.5. Mianuję Joannę Stefanik drużynową 17DH działającej w Zespole Szkół w Jedliczu.
3.3.6. Mianuję Monikę Zając drużynową 15GZ "Jagodowe Bractwo" działającej w Zespole Szkół w Iwoniczu Zdroju.
3.3.7. Powołuję Patrol Harcerski działający przy Szczepie Harcerskim "Górskie Bractwo" w Krośnie.
3.3.8. Mianuję ćw. Sebastiana Sołtysa opiekunem Harcerskiego Patrolu.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP