Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.10/2009

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 06.12.2009

Rozkaz L.10/2009

1. Informacje
1.2.1. Informuję, że Jubileuszowy Zlot ZHP odbędzie się w dniach od 16 - 24 sierpnia 2010r.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w Komendzie Hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Mirosławę Głowacką z pełnienia funkcji przewodniczącej Zespołu Kształcenia.
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1. Mianuję phm. Jadwigę Rajchel członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca.
2.2.2. Mianuję phm. Monikę Iwanow członkiem napiestnictwa harcerskiego.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam phm. Jadwigę Rajchel z funkcji drużynowej 15 GZ "Jagodowe Bractwo" działającej przy Zespole Szkół w Iwoniczu Zdroju.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP