Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.9/2010

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 01.10.2010

Rozkaz L.9/2010

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 2 Drużynę Harcerską działającą przy Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich.
3.3. Zwolnienia i mianowania
3.3.1. Zwalniam dh. Małgorzatę Gołąbek z funkcji drużynowej 2 DH w Łękach Strzyżowskich.

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Mianuję hm. Jana Omachla komendantem I Szczepu Harcerskiego im. S. Filara działającego przy Zespole Szkół w Krościenku Wyżnym.

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1 Po spełnieniu wymagań, które określa Statut ZHP zaliczam służbę instruktorską za rok 2009/2010 następującym Druhnom i Druhom:
1. hm. Aftanas Marek przew. KRH
2. phm. Basak Alina komisarka zagraniczna
3. hm. Ciupka Marian czł. Kręgu Seniorów
4. phm. Boczar Daniel kdt. szczepu GB
5. phm. Bogacz Henryk sekretarz Kapituły
6. hm. Bok Danuta przew. HKSI
7. phm. Drzymała Matylda członek HKSI
8. hm. Frydrych Kamila namiestniczka zuchowa
9. pwd. O. Patryk Jankiewicz instr. wspierający
10. hm. Jurczak Dorota drużynowa
11. phm. Kasprzyk Radosław informatyk Hufca
12. pwd. Korona-Garbacik Teresa drużynowa
13. pwd. Lidwin Piotr czł. Komendy Hufca
14. pwd. Lidwin Witold drużynowy
15. hm. Lubaś Piotr namiestnik harcerski
16. pwd. Krygowska Jolanta drużynowa
17. phm.Muzyka Jolanta kdt. związku drużyn
18. hm. Omachel Jan Kdt. szczepu w Krościenku Wyżnym
19. pwd. Podkul Agata drużynowa
20. hm. Parzych Kazimiera z-ca przew. KRH
21. phm. Rajchel Jadwiga czł. KRH
22. phm. Twaróg Mariola skarbnik związku drużyn
23. pwd. Wach Małgorzata drużynowa
24. pwd. Wajs Piotr skarbnik Hufca
25. hm. Jerzy Warchoł członek Kręgu Seniorów
26. hm. Wawrzkiewicz Elżbieta czł. Komendy Hufca
27. pwd. Wojtoń Maria czł. Namiest. zuchowego
28. hm. Wójcik Marek z-ca przew. HKSI
29. hm. Zborowska Stefania przewod. Kapituły

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP