Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.10/2010

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 06.10.2010

Rozkaz L.10/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z § 50 zwołuję na dzień 9 listopada 2010 roku o godzinie 16.00 Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Krosno, którego celem będzie wybór delegatów na Zjazd Chorągwi.
1.2. Informacje
1.2.1 Informuję, że Zjazd Hufca odbędzie się w lokalu Komendy Hufca przy ul. Prochownia 4 w Krośnie.
1.2.2. Zgodnie z punktem 18 ordynacji wyborczej ZHP podaję do wiadomości listę uczestników Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca w Krośnie z czynnym prawem wyborczym:

1. hm. Aftanas Marek przew. KRH
2. phm. Basak Alina komisarka zagraniczna
3. hm. Bok Danuta przew. HKSI
4. phm. Boczar Daniel kdt. szczepu GB
5. phm. Bogacz Henryk sekretarz Kapituły
6. phm. Drzymała Matylda członek HKSI
7. hm. Frydrych Kamila namiestniczka zuchowa
8. pwd. O. Patryk Jankiewicz instr. wspierający
9. hm. Jurczak Dorota drużynowa
10. phm. Kasprzyk Radosław informatyk Hufca
11. pwd. Korona-Garbacik Teresa drużynowa
12. pwd. Lidwin Piotr czł. Komendy Hufca
13. pwd. Lidwin Witold drużynowy
14. hm. Lubaś Piotr namiestnik harcerski
15. pwd. Krygowska Jolanta drużynowa
16. phm.Muzyka Jolanta kdt. związku drużyn
17. hm. Omachel Jan Kdt. szczepu w Krościenku Wyżnym
18. pwd. Podkul Agata drużynowa
19. hm. Parzych Kazimiera z-ca przew. KRH
20. pwd. Pelczar Sabina drużynowa
21. phm. Rajchel Jadwiga czł. KRH
22. phm. Twaróg Mariola skarbnik związku drużyn
23. pwd. Wach Małgorzata drużynowa
24. pwd. Wojtoń Maria czł. Namiest. zuchowego
25. pwd. Wajs Piotr skarbnik Hufca
26. hm. Wawrzkiewicz Elżbieta czł. Komendy Hufca
27. hm. Wójcik Marek z-ca przew. HKSI
28. hm. Zborowska Stefania przewod. Kapituły


Wykaz instruktorów z biernym prawem wyborczym

1. pwd. Czesława Frank seniorka
2. hm. Ciupka Marian senior
3. phm. Władysław Łapka senior
4. phm. Jadwiga Węgrzyn seniorka


5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Z dniem 6 października 2010r. zwalniam phm. Daniela Boczara z pełnienia funkcji komendanta Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo" działającego przy Klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP