Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.7/2010

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 16.07.2010

Rozkaz L.7/2010

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam dh. Monikę Zając z funkcji drużynowej 15 GZ "Jagodowe Bractwo" działającej przy Zespole Szkół w Iwoniczu Zdroju.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam podharcmistr Matyldę Drzymałę z pełnienia funkcji komendantki obozu w Woli Michowej.
6.1.2. Zwalniam Kamila Skowrona z pełnienia funkcji kwatermistrza obozu harcerskiego w Woli Michowej.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały dh Joannie Stefanik za wzorowe pełnienie obowiązków wychowawcy w charakterze wolontariuszki na obozie w Woli Michowej.
12.2. Udzielam pochwały następującym druhnom i druhom:
Joannie Zawojskiej
Aleksandrze Zawojskiej
Dżesice Urbanik
Kamilowi Skowronowi
Miłoszowi Kędzierskiemu
Januszowi Rostkowi
Krzysztofowi Baranowi
za pomoc w przygotowaniu bazy: porządkowanie kuchni, urządzeń obozowych i ustawianie namiotów.CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP