Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.11/2010

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 30.11.2010

Rozkaz L.11/2010

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej w Szkole Podstawowej w Iwoniczu.
3.2.2. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej w Szkole Podstawowej w Rogach.
3.3.3. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej w Zespole Szkół Publicznych w Równem.
3.3.4. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej w Zespole Szkół w Lubatówce.
3.3.5. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej w Szkole Podstawowej w Lubatówce.
3.3.6. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej w Gimnazjum Publicznym w Lubatowej.
3.3.7. Otwieram okres próbny drużynie wędrowniczej działającej przy Komendzie Hufca ZHP w Krośnie.

7. Mianowania instruktorów
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 listopada 2010r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Małgorzacie Wach drużynowej 3 Gromady Zuchowej.
7.3.2. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 listopada 2010r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Czesławie Frank - seniorce działającej w Kręgu Seniorów im. Stanisława Nowakowskiego.
7.3.3. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 listopada 2010r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. o. Patrykowi Jankiewiczowi.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały hm. Piotrowi Lubasiowi oraz 19 DH za upamiętnienie Święta Niepodległości poprzez zorganizowanie wspaniałej patriotycznej uroczystości w dniach 11-12 listopada 2010r. z bogatym programem zakończonym turniejem strzeleckim o puchar Komendanta Hufca ZHP Krosno.
12.2. Udzielam pochwały Szczepowi Harcerskiemu "Górskie Bractwo" za wystawienie drużyny i pocztów sztandarowych z okazji Święta Niepodległości w Krośnie.CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP