Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.1/2010

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 26.01.2010

Rozkaz L.1/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że z inicjatywy Komendy Hufca ZHP Krosno została utworzona świetlica środowiskowa, która będzie skupiała młodzież w wieku od 10 - 15 roku życia. Zajęcia będą prowadzone metodą harcerską przez instruktorów ZHP w pomieszczeniach dzielnicy Zawodzie przy ul. Prochownia 4.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.12.2009r. zamykam próbę dh. ćw. Łukaszowi Wójcikowi i przyznaję stopień przewodnika.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały patrolom harcerskim ze Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo", które w dniu 10 stycznia 2010r. pełniły służbę medyczną przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP