Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.2/2010

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 19.02.2010

Rozkaz L.2/2010

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad hufca Krosno gromadę działającą w Przedszkolu Samorządowym w Korczynie, nadaję jej numer 2 i zatwierdzam nazwę "Leśne Zwierzęta".
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję pwd. Sabinę Pelczar drużynową 2 GZ "Leśne Zwierzęta" działającej w Przedszkolu w Korczynie.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 grudnia 2009r. zamykam próbę na stopień przewodniczki dh. Katarzynie Prokop z wynikiem negatywnym.
7.1.2. Dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. przewodnika Łukasza Wójcika.
7.5. Przyjęcia w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 22.02.2010r. przyjmuje przewodnika Łukasza Wójcika w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Życzę Druhowi wytrwałości w służbie Bogu, Polsce i Bliźniemu.

13. Inne
13.1. W imieniu Komendy Hufca Krosno, upoważniam hm. Piotra Lubasia do odebrania Zobowiązania Instruktorskiego w dniu 22.02.2010r. od druha przewodnika Łukasza Wójcika.
13.2. Z okazji Dnia Myśli Braterskiej serdecznie pozdrawiam zuchów harcerki, harcerzy i instruktorów, a także przyjaciół i sympatyków harcerstwa oraz życzę wrażliowości wobec drugiego człowieka.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP